Parkering

Brug venligst de afmærkede parkeringspladser.

Cykelparkering: der henvises til den lille parkeringsplads ved siden af alléen og ved ladebygningens gavl.